Vita Hoče

PSO Šlandra

PSO Ljutomer

Stavbe za posebne družbene skupine

Prenova objekta Dom starejših Lendava

Pričetek: maj 2012
Zaključek: avgust 2012
Naročnik: Dom starejših Lendava
Pogodbena vrednost: cca. 375.000 EUR

Opis izvedenih del: Za javnega naročnika smo na objektu izvajali gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, in sicer na dveh sklopih. Prvi sklop je obsegal izvedbo fasade, elektro inštalacije in strojne inštalacije, drugi sklop pa zamenjavo strešne kritine in izvedbo sončnih kolektorjev. Dela smo opravili v pogodbeno dogovorjenih rokih in predpisani kakovosti.

 

Energetska sanacija Dijaškega doma Drava Maribor

Pričetek: junij 2012
Zaključek: avgust 2012
Naročnik: Dijaški dom Drava Maribor
Pogodbena vrednost: cca. 275.000 EUR

Opis izvedenih del: Za javnega naročnika smo izvedli energetsko sanacijo objekta, in sicer na sklopu 1, ki je obsegal izvedbo gradbenih, obrtniških in dela strojne ter elektro inštalacijskih del. Izvedli smo nekatera rušitvena dela, sanacijo hidroizolacij, dodatno toplotno izolacijo podstrešja, fasaderska dela, dobavo in montažo PVC stavbnega pohištva in požarnih kovinskih vrat, prezračevanje vzgojiteljskih kabinetov, strelovod, premontažo svetil ter stikal na fasadah objekta. Dela smo opravili v pogodbeno dogovorjenih rokih in predpisani kakovosti.

 

Energetska sanacija Dijaškega doma Ruše

Pričetek: julij 2013
Zaključek: september 2013
Naročnik: Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše
Pogodbena vrednost: cca. 500.000 EUR

Opis izvedenih del: Za javnega naročnika Gimnazija in srednja kemijska šola ruše smo izvedli energetsko sanacijo objekta, ki je obsegal izvedbo gradbenih, obrtniških in strojnih del ter z njimi povezana elektro inštalacijska dela. Izvedli smo nekatera rušitvena dela, sanacijo hidroizolacij, fasaderska dela, dobavo in montažo lesenega stavbnega pohištva in prezračevanje, strelovod, premontažo svetil ter stikal na fasadah objekta.

Nazaj...