Vita Hoče

PSO Šlandra

PSO Ljutomer

Stavbe splošnega družbenega pomena

Izvedba GOI del za potrebe delovanja MIC-a Tehniškega šolskega centra Maribor

Pričetek: januar 2012
Zaključek: julij 2012

Naročnik: Tehniški šolski center Maribor
Pogodbena vrednost: cca. 1.400.000 EUR

Opis izvedenih del: Za naročnika smo na šolskem objektu izvajali vsa gradbena, obrtniška in inštalacijska dela ter zunanjo ureditev vključno z asfaltiranjem. Dela so vključevala tudi sanacijska dela na konstrukciji objekta.

 

Gradnja zbiralnice kadavrov in odpadkov živalskega izvora z laboratorijem

Pričetek: junij 2012
Naročnik: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta
Pogodbena vrednost: cca. 1.500.000 EUR

Opis izvedenih del: Za javnega naročnika Veterinarska fakulteta v Ljubljani smo v Mariboru na Teznem zgradili objekt zbiralnice kadavrov in odpadkov živalskega izvora z laboratorijem. Dela so obsegala gradbena, obrtniška in inštalacijska dela z zunanjo ureditvijo.

 

Energetska prenova vrtca Jadvige Golež, enota Ertlova

Pričetek: november 2012
Zaključek: marec 2013
Naročnik: Vrtec Jadvige Golež Maribor
Vrednost: cca. 240.000 EUR

Opis izvedenih del: Za MO Maribor smo izedli energetsko sanacijo vrtca. Dela so obsegala izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, vključno z zunanjo ureditvijo. Dela smo opravili v pogodbeno dogovorjenih rokih in predpisani kakovosti.

 

Ambulanta za male živali v Mariboru

Pričetek: oktober 2012
Zaključek: julij 2013
Naročnik: privatni naročnik
Vrednost del: cca. 200.000 EUR

Opis izvedenih del: Za privatnega naročnika na Smetanovi ulici v Mariboru smo izvedli rušitev obstoječega objekta in gradnjo novega, ki je obsegal izvedbo gradbenih in obrtniških del ter zunanjo ureditev. Objekt, namenjen kliniki za male živali, je zasnovan kot monolitna konstrukcija v treh etažah, skupne neto uporabne površine dobrih 300m2.

 

Večnamenski objekt Hotiza

Pričetek: oktober 2012
Zaključek: maj 2013
Naročnik: Krajevna skupnost Hotiza
Vrednost: cca. 275.000 EUR

Opis izvedenih del: Za javnega naročnika smo v Hotizi pri Lendavi kot partner v skupnem nastopu z MarkoMark, d.o.o., zgradili večnamenski objekt, namenjen športnemu društvu iz Hotize. Pogodbena dela so obsegala izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter izvedbo zunanje ureditve.

 

Izgradnja dvigala na Gimnaziji Ravne

Pričetek: marec 2013
Zaključek: avgust 2013
Naročnik: Šolski center Ravne na Koroškem
Vrednost: cca. 100.000 EUR

Opis izvedenih del: Za naročnika Šolski center Ravne na Koroškem smo na Gimnaziji Ravne izvedli gradnjo prizidka h gimnaziji z dvigalom. Dela so obsegala gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, vključno z dobavo dvigala in ureditvijo okolice.

 

Zdravstveni dom Šentilj

Pričetek: maj 2013
Zaključek: december 2013
Naročnik: Granit, d.d.
Investitor: Občina Šentilj
Vrednost: cca. 200.000 EUR

Opis izvedenih del: Za naročnika Granit oziroma investitorja Občina Šentilj smo v Šentilju izvedli gradbena, obrtniška in inštalacijska dela za dokončanje Zdravstvenega doma Šentilj.

 

Energetska sanacija Šolskega centra Ravne, faza II

Pričetek: maj 2013
Zaključek: september 2013
Naročnik: Šolski center Ravne na Koroškem
Vrednost: cca. 250.000 EUR

Opis izvedenih del: Za javnega naročnika Šolski center Ravne na Koroškem smo v Ravnah izvedli energetsko sanacijo obstoječega prizidka šolskega objekta. Gradnja je obsegala izvedbo gradbenih in obrtniških del ter izvedbo zunanje ureditve.

 

Energetska sanacija izobraževalnih objektov Občine Turnišče

Pričetek: junij 2013
Zaključek: september 2013
Naročnik: Občina Turnišče
Vrednost: cca. 600.000 EUR

Opis izvedenih del: Za javnega naročnika Občina Turnišče smo v Turnišču izvedli energetsko sanacijo obstoječega šolskega objekta in energetsko sanacijo vrtca. Gradnja je obsegala izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del.

 

Energetska sanacija Osnovne šole Videm

Pričetek: junij 2013
Zaključek: oktober 2013
Naročnik: Občina Videm
Vrednost: cca. 500.000 EUR

Opis izvedenih del: Za javnega naročnika Občina Videm smo v Vidmu pri Ptuju izvedli energetsko sanacijo obstoječega šolskega objekta. Gradnja je obsegala izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del.

 

Energetska sanacija Osnovne šole Cirkulane

Pričetek: maj 2013
Zaključek: september 2013
Naročnik: Občina Cirkulane
Vrednost: cca. 350.000 EUR

Opis izvedenih del: Za javnega naročnika Občina Cirkulane smo v Cirkulanah izvedli energetsko sanacijo obstoječega šolskega objekta. Gradnja je obsegala izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del.

 

Izgradnja mrežnega podjetniškega inkubatorja Slovenj Gradec

Pričetek: junij 2013
Zaključek: september 2013
Naročnik: Mestna občina Slovenj Gradec
Vrednost: cca. 1.000.000 EUR

Opis izvedenih del: Za javnega naročnika Mestna občina Slovenj Gradec smo izvedli gradnjo objekta, namenjenemu Višji strokovni šoli za tehnologijo polimerov in poslovni dejavnosti. Gradnja je obsegala izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter izvedbo zunanje ureditve.

 

Energetska sanacija šole in vrtca v Sevnici

Pričetek: maj 2014
Zaključek: september 2014
Naročnik: Občina Sevnica
Vrednost: cca. 1.400.000 EUR

Opis izvedenih del: Za naročnika Občina Sevnica smo v Sevnici izvedli energetsko sanacijo osnovne šole. Dela so zajemala izvedbo nove fasade in strehe, menjavo stavbnega pohištva in inštalacijska dela.

 

Energetska sanacija objekta na Žigrovi ulici v Ormožu za potrebe knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož

Pričetek: junij 2014
Zaključek: september 2014
Naročnik: Občina Ormož
Vrednost: cca. 500.000 EUR

Opis izvedenih del: Za naročnika Občina Ormož smo izvedli energetsko sanacijo objekta za potrebe knjižnice. Dela so obsegala gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, vključno z zunanjo ureditvijo.

 

Rekonstrukcija kuhinje in dograditev prostorov vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica

Pričetek: junij 2014
Zaključek: avgust 2014
Naročnik: Občina Slovenska Bistrica
Vrednost: cca. 200.000 EUR

Opis izvedenih del: Za naročnika Občina Slovenska Bistrica smo izvedli prenovo objekta Vrtca Otona Župančiča – enota Ciciban. V okviru prenove smo izvedli novo kuhinjo in dogradili prostore vrtca.

 

Prenova objekta na Mohorjevi ulici 1 v Lendavi

Pričetek: april 2014
Zaključek: avgust 2014
Naročnik: Občina Lendava
Vrednost: cca. 250.000 EUR

Opis izvedenih del: Za naročnika Občina Lendava smo na Mohorjevi ulici 1 v Lendavi izvedli prenovo objekta za namene šole. Dela so zajemala obrtniška in inštalacijska dela.

 

Vgradnja osebnega dvigala na DOŠ 1 Lendava

Pričetek: junij 2014
Zaključek: avgust 2014
Naročnik: Občina Lendava
Vrednost: cca. 40.000 EUR

Opis izvedenih del: Za naročnika Občina Lendava smo na DOŠ 1 v Lendavi izvedli vgradnjo dvigala. Dela so zajemala gradbena, obrtniška in inštalacijska dela ter dobavo in montažo dvigala.

 

Energetska sanacija Osnovne šole v Genterovcih

Pričetek: junij 2014
Zaključek: september 2014
Naročnik: Občina Lendava
Vrednost: cca. 500.000 EUR

Opis izvedenih del: Za naročnika Občina Lendava smo v Genterovcih izvedli energetsko sanacijo osnovne šole. Dela so zajemala statično sanacijo objekta, izvedbo nove fasade in strehe ter menjavo stavbnega pohištva.

 

Energetska sanacija treh enot vrtca Jožice Flander na Fochevi ulici v Mariboru

Pričetek: junij 2014
Zaključek: september 2014
Naročnik: Mestna občina Maribor
Vrednost: cca. 300.000 EUR

Opis izvedenih del: Za javnega naročnik MO Maribor smo izvedli energetsko sanacijo treh enot vrtca Jožice Flander. Izvedli smo nove fasade, menjavo strehe, izolacijo podstrešja in menjavo stavbnega pohištva.

 

Energetska sanacija Osnovne šole Brezno

Pričetek: junij 2014
Zaključek: september 2014
Naročnik: Občina Podvelka
Vrednost: cca. 300.000 EUR

Opis izvedenih del: Za naročnika Občina Podvelka smo v Breznu izvedli energetsko prenovo osnovne šole in vrtca. Dela so zajemala izvedbo nove prezračevane fasade, izolacijo podstrešja in menjavo stavbnega pohištva.

 

Izgradnja 6-oddelčnega vrtca Lovrenc na Pohorju

Pričetek: april 2014
Zaključek: september 2014
Naročnik: Občina Lovrenc na Pohorju
Vrednost: cca. 500.000 EUR

Opis izvedenih del: Za naročnika Občina Lovrenc na Pohorju smo v Lovrencu izvedli obrtniška dela pri prenovi in novogradnji vrtca. Dela so zajemala izvedbo lesene montažne konstrukcije novega vrtca in vsa obrtniška dela.

 

Zdravstvena postaja Rače

Pričetek: september 2014
Zaključek: maj 2015
Naročnik: Občina Rače - Fram
Vrednost: cca. 750.000 EUR

Opis izvedenih del: Za naročnika Občina Rače - Fram smo v Račah izvedli novogradnjo zdravstvenega doma. Dela so zajemala izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del z zunanjo ureditvijo.

 

Izgradnja 8-oddelčnega vrtca v Šmartnem pri Slovenj Gradcu

Pričetek: april 2015
Zaključek: avgust 2015
Naročnik: privatni naročnik
Vrednost: cca. 1.000.000 EUR

Opis izvedenih del: Za privatnega naročnika smo v Šmartnem pri Slovenj Gradcu izvedli gradnjo 8 oddelčnega lesenega vrtca. Dela so zajemala izvedbo lesene montažne konstrukcije novega vrtca, vsa obrtniška dela in inštalacijska dela, opremo ter ureditev otroškega igrišča.

 

Prenova muzeja na Ravnah na Koroškem

Pričetek: april 2015
Zaključek: september 2015
Naročnik: Občina Ravne na Koroškem
Vrednost: cca. 250.000 EUR

Opis izvedenih del: Za javnega naročnika Občina Ravne na Koroškem smo izvedli prenovo muzeja, ki je uvrščen med objekte pod varstvom ZVKD.

Nazaj...