Vita Hoče

PSO Šlandra

PSO Ljutomer

Cevovodi, energetski vodi

Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselja Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja

Pričetek: julij 2013
Zaključek: avgust 2014
Naročnik: Občina Ormož
Vrednost: cca. 1.200.000 EUR

Opis izvedenih del: Za naročnika Občina Ormož smo za naselja Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja izvedli kanalizacijo v dolžini 5,5km z rastlinsko čistilno napravo, šestimi črpališči ter betonskim zadrževalnikom 260m3.

Nazaj...