Vita Hoče

PSO Šlandra

PSO Ljutomer

Estrihi

Izvedba estrihov v letu 2015:

Knjižnica Lovrenc na Pohorju, mikroarmiran estrih, Lovrenc na Pohorju - 270 m2.
Stanovanjska hiša, Ivanjkovci, mikroarmiran estrih - 400m2.
Vrtec Šmartno, Šmartno pri Slovenj Gradcu, mikroarmiran estrih - 1000m2.
PSO Maribor, Maribor, mikroarmiran estrih - 700m2.
MPIK, Mrežni podjetniški inkubator Ravne, hitrosušeči estrih - 200 m2.
Baronična hiša v Mariboru, Maribor, mikroarmiran estrih - 300m2.
Stanovanjska hiša naselje Ruše, miroarmiran estrih - 270m2.
Obnova Muzeja, Ravne na Koroškem, hitrosušeči estrih.
Gostilna Koper, Maribor, mikroarmran estrih.
Vrtec Šmartno, izvedba teras, cementni estrih.
Poslovni objekt, Vinski Vrh, mikroarmiran estrih.
Kocerod, poslovni del objekta, Mislinjska Dobrava, mikroarmiran estrih.
Stanovanjska hiša, Kapla, mikroarmiran estrih.
Stanovanjska hiša, Muta, miroarmiran estrih.
Stanovanjska hiša, Slovenj Gradec, mikroarmiran estrih.

Nazaj...