Vita Hoče

PSO Šlandra

PSO Ljutomer

Ometi

Ometi na objektu PSO Maribor

Čas izvedbe: maj - julij 2015
Pogodbena vrednost: cca. 32.000 EUR

Opis izvedenih del: Za privatnega naročnika smo na objektu izvajali strojne mavčno apnene, cementne, sušilne in termo omete na zidovih in obokih zidanih z navadno NF opeko. Skupna površina izvedenih ometov 2060 m2. Dela smo opravili v pogodbeno dogovorjenih rokih in predpisani kakovosti.

 

Ometi na objektu Zbiralnica kadavrov in odpadkov živalskega izvora z laboratorijem Dobrava

Čas izvedbe: julij - avgust 2015
Pogodbena vrednost: cca. 17.000 EUR

Opis izvedenih del: Za javnega naročnika smo na objektu izvajali strojni cementni omet v skupni površini 2452m2. Dela smo opravili v pogodbeno dogovorjenih rokih in predpisani kakovosti.

 

Ometi na objektu Baroničina hiša, sklop II., Maribor

Čas izvedbe: september 2015
Pogodbena vrednost: cca. 1.500 EUR

Opis izvedenih del: Za javnega naročnika smo na objektu izvajali strojni apneno cementni omet v skupni površini 306 m2. Dela smo opravili v pogodbeno dogovorjenih rokih in predpisani kakovosti.

 

Sanacija in ometi na objektu SH v Spodnji Hajdini

Čas izvedbe: september 2015
Pogodbena vrednost: cca. 4.500 EUR

Opis izvedenih del: Za privatnega naročnika smo na objektu SH izvajali sanacijo SH in sicer odstranjevanje obstoječih ometov, izvedba ročnega sušilnega ometa, popravilo okenskih in vratnih špalet ter barvanje v skupni površini 150 m2. Dela smo opravili v pogodbeno dogovorjenih rokih in predpisani kakovosti.

Nazaj...