Vita Hoče

PSO Šlandra

PSO Ljutomer

Industrijske stavbe in skladišča

Skladiščna hala z ureditvijo skladiščnega platoja

Pričetek: julij 2014
Zaključek: februar 2015
Naročnik: privatni naročnik
Pogodbena vrednost: cca. 650.000 EUR

Opis izvedenih del: Za privatnega naročnika smo izvedli gradnjo jeklene skladiščne hale. Dela so zajemala izvedbo gradbenih, obrtniških, inštalacijskih del, opremo (2 mostna žerjava) in zunanjo ureditev z ureditvijo skladiščnega platoja površine nad 2.000m2 za težki tovorni promet.

 

Izvedba skladiščnih prostorov Kocerod

Pričetek: maj 2015
Zaključek: avgust 2015
Naročnik: Mestna občina Slovenj Gradec
Pogodbena vrednost: cca. 500.000 EUR

Opis izvedenih del: Za naročnika Mestna občina Slovenj Gradec - Kocerod smo izvedli gradnjo jeklene skladiščne hale – skladiščne prostore za potrebe MBO in demontaže. Dela so zajemala izvedbo gradbenih, obrtniških, inštalacijskih del in zunanjo ureditev.

Nazaj...