Vita Hoče

PSO Šlandra

PSO Ljutomer

Gradnja objektov na ključ

Kontakt:

MarkoMark Nival, d.o.o.

E-mail: markomark@nival-group.com
Fax: +386 (0) 2 764 26 80
Tel.: +386 (0) 31 636 665 (Marko Peter)
Tel.: +386 (0) 51 230 406 (Marko Glavinič)

 

Skupina Nival prevzema v celoti gradnjo in inženiring stavb in inženirskih objektov s strani javnih in zasebnih naročnikov. Za naročnike izvajamo gradbena, obrtniška in inštalacijska dela ter zunanje ureditve na stavbah in inženirskih objektih na osnovi pridobljenega gradbenega dovoljenja in projektne dokumentacije za objekt v skladu z veljavnimi predpisi. Dela izvajamo na osnovi sklenjenih pogodb v dogovorjeni kakovosti, rokih in cenah. Obračun izvedenih del izvajamo na osnovi dogovora po fiksnih enotnih cenah in dejansko izvedenih količinah ali po načelu ključ v roke. V gradnjo prevzemamo novogradnje in prenove vseh vrst objektov:

  • stanovanjske in nestanovanjske stavbe za privatne ali javne namene,
  • objekte prometne infrastrukture – ceste, trge, parkirišča, premostitvene objekte,
  • cevovode, omrežja, energetske vode,
  • industrijske gradbene komplekse,
  • druge gradbene inženirske objekte.

Nazaj...