Vita Hoče

PSO Šlandra

PSO Ljutomer

Poslovne, trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti

Večnamenski poslovni objekt Ljutomer

Pričetek: junij 2010
Zaključek: marec 2011
Naročnik: privatni naročnik
Pogodbena vrednost: cca. 950.000 EUR

Opis izvedenih del: Za znanega naročnika smo v Ljutomeru izvedli prenovo obstoječih proizvodnih prostorov v večnamenski objekt. Prenova se je nanašala na sanacijo objekta – izvedba fasade z zamenjavo stavbnega pohištva, strehe, prenovo notranjih površin vključno z izvedbo novih elektro in strojnih inštalacij.

 

Prenova medgeneracijskega centra Trnje

Pričetek: junij 2013
Zaključek: september 2013
Naročnik: Občina Črenšovci
Vrednost: cca. 100.000 EUR

Opis izvedenih del: Za javnega naročnika Občina Črenšovci smo v Trnju izvedli sanacijo obstoječega vaškega objekta. Gradnja je obsegala izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter zunanje ureditve.

 

GOI dela za potrebe MIC ŠC Ravne

Pričetek: maj 2013
Zaključek: september 2013
Naročnik: Lesnina MG oprema, d.d.
Investitor: Šolski center Ravne na Koroškem, Na gradu 4, 2390 Ravne na Koroškem
Vrednost: cca. 280.000 EUR

Opis izvedenih del: Za naročnika Lesnina MG oprema smo v Ravnah na objektu ŠC Ravne za potrebe delovanja MIC-a izvedli obrtniška in inštalacijska dela, za naročnika pa gradbena dela na zunanji ureditvi. Gradnja je obsegala izvedbo prenove obstoječih prostorov in izgradnjo prizidka z zunanjo ureditvijo.

 

Poslovni prostori Energija Plus Maribor

Pričetek: september 2013
Zaključek: februar 2014
Naročnik: Energija Plus
Pogodbena vrednost: cca. 300.000 EUR

Opis izvedenih del: Za naročnika Energija Plus smo v Mariboru izvedli prenovo poslovnih prostorov. Prenova je zajemala izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del.

 

Mrežni podjetniški inkubator Ravne na Koroškem – MPIK2 Ravne (1. faza)

Pričetek: marec 2014
Zaključek: avgust 2014
Naročnik: Občina Ravne na Koroškem
Pogodbena vrednost: cca. 800.000 EUR

Opis izvedenih del: Za naročnika Občina Ravne na Koroškem smo v Ravnah izvedli novogradnjo poslovnega objekta. Objekt je zasnovan kot montažna AB konstrukcija v dveh etažah. Dela so zajemala izvedbo gradbenih, obrtniških, inštalacijskih del, opremo in zunanjo ureditev.

 

Mrežni podjetniški inkubator Radlje ob Dravi – MPIK2 Radlje

Pričetek: julij 2014
Zaključek: oktober 2014
Naročnik: Občina Radlje ob Dravi
Pogodbena vrednost: cca. 750.000 EUR

Opis izvedenih del: Za naročnika Občina Radlje ob Dravi smo v Radljah izvedli novogradnjo poslovnega objekta. Dela so zajemala izvedbo gradbenih, obrtniških, inštalacijskih del, opremo in zunanjo ureditev.

 

Rekonstrukcija knjižnice Lovrenc na Pohorju

Pričetek: avgust 2014
Zaključek: marec 2015
Naročnik: Občina Lovrenc na Pohorju

Pogodbena vrednost: cca. 300.000 EUR

Opis izvedenih del: Za naročnika Občina Lovrenc na Pohorju smo izvedli rekonstrukcijo knjižnice, ureditev e-točke in prostorov za prostočasne dejavnosti. Gradnja je obsegala rekonstrukcijo kletnih prostorov in izgradnjo prizidka s stekleno fasado z dvigalom.

 

Mrežni podjetniški inkubator Ravne na Koroškem – MPIK2 Ravne (2. faza)

Pričetek: marec 2015
Zaključek: avgust 2015
Naročnik: Občina Ravne na Koroškem
Pogodbena vrednost: cca. 200.000 EUR

Opis izvedenih del: Za naročnika Občina Ravne na Koroškem smo v Ravnah izvedli novogradnjo prizidka k poslovnem objektu. Objekt je zasnovan kot montažna AB konstrukcija v dveh etažah. Dela so zajemala izvedbo gradbenih, obrtniških, inštalacijskih del, opremo in zunanjo ureditev.

Nazaj...