Vita Hoče

PSO Šlandra

PSO Ljutomer

Drugi inženirski objekti

Sanacija plazu Dol – Suha 18

Pričetek: september 2013
Zaključek: december 2013
Naročnik: Občina Rečica ob Savinji
Vrednost: cca. 100.000 EUR

Nazaj...