Vita Hoče

PSO Šlandra

PSO Ljutomer

Ceste, trgi, parkirišča

Izgradnja ceste B v Mariboru

Pričetek: september 2013
Zaključek: december 2013
Naročnik: Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, d.o.o.
Vrednost: cca. 300.000 EUR

Opis izvedenih del: Za javnega naročnika Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Maribor smo izvedli gradnjo ceste z vso komunalno infrastrukturo – vodovod, elektrika, telekomunikacije, kabelska in vročevod.

 

Rekonstrukcija ceste skozi Borejce – 2. faza

Pričetek: junij 2014
Zaključek: avgust 2014
Naročnik: Občina Tišina
Vrednost: cca. 350.000 EUR

Opis izvedenih del: Za javnega naročnika Občina Tišina smo izvedli rekonstrukcijo ceste z vso komunalno infrastrukturo in manjšim mostičkom.

 

Ureditev žičke pristave v Oplotnici

Pričetek: januar 2014
Zaključek: avgust 2014
Naročnik: Občina Oplotnica
Vrednost: cca. 900.000 EUR

Opis izvedenih del: Za naročnika Občina Oplotnica smo v Oplotnici izvedli gradnjo novega trga s cestami izven trga in sanacijo obzidja ter vhodnih portalov, ki je potekala pod nadzorom Zavoda za varovanju kulturne dediščine. V okviru projekta je bilo izvedena nova infrastruktura, tlakovanih cca. 2.000 m2 površin in hortikulturna zasaditev.

 

Ureditev osrednjega parkirišča v naselju Veržej

Pričetek: april 2015
Zaključek: junij 2015
Naročnik: Občina Veržej
Vrednost: cca. 150.000 EUR

Opis izvedenih del: Za naročnika Občina Veržej smo v Veržeju izvedli gradnjo novega parkirišča pod nadzorstvom ZVKD. Dela so obsegala izvedbo gradbenih del na parkirišču s komunalno opremo in infrastrukturo.

 

Izgradnja ceste proti DTK na Ravnah na Koroškem

Pričetek: april 2015
Zaključek: september 2015
Naročnik: Občina Ravne na Koroškem
Vrednost: cca. 350.000 EUR

Opis izvedenih del: Za javnega naročnika Občina Ravne na Koroškem smo izvedli gradnjo ceste s komunalno infrastrukturo ter zunanjo ureditvijo.

 

Prenova Trga svobode v Šoštanju

Pričetek: junij 2015
Zaključek: oktober 2015
Naročnik: Občina Šoštanj
Vrednost: cca. 1.100.000 EUR

Opis izvedenih del: Za naročnika Občina Šoštanj smo v Šoštanju izvedli prenovo trga z okoliškimi cestami pod nadzorom Zavoda za varovanju kulturne dediščine. V okviru projekta je bilo izvedena nova infrastruktura, tlakovanih cca. 3.500 m2 površin in hortikulturna zasaditev.

Nazaj...