Vita Hoče

PSO Šlandra

PSO Ljutomer

Stanovanjske stavbe

Stanovanjsko naselje Vita v Slovenski Bistrici

Pričetek: maj 2007
Zaključek: april 2008
Naročnik: MarkoMark, d.o.o.
Pogodbena vrednost: cca. 1.200.000 EUR

Opis izvedenih del: Za individualne kupce smo v Romihovi ulici v Slovenski Bistrici zgradili štiri dvojčke (osem stanovanjskih enot) velikost ca. 180m2. Gradnja objektov je bila klasična masivna z izvedbo vseh zaključnih obrtniških in inštalacijskih del ter z ureditvijo okolice.

 

Stanovanjsko naselje Vita 2 v Slovenski Bistrici

Pričetek: maj 2008
Zaključek: marec 2009
Naročnik: MarkoMark, d.o.o.
Pogodbena vrednost: cca. 1.400.000 EUR

Opis izvedenih del: Za individualne kupce smo v Romihovi ulici v Slovenski Bistrici izvedli podaljšek gradnje naselja Vita, in sicer v obliki dva krat po pet vrstnih hiš (deset stanovanjih enot) velikosti ca. 140m2. Gradnja objektov je bila enaka kot pri projektu Vita. Tudi te stanovanjske enote so bile prodane v zelo kratkem času.

 

Vila blok Orešje na Ptuju

Pričetek: maj 2010
Zaključek: junij 2011
Naročnik: MarkoMark, d.o.o.
Pogodbena vrednost: cca. 700.000 EUR

Opis izvedenih del: Za individualne kupce smo v Orešju na Ptuju izvedli prenovo in dograditev obstoječega objekta. Tako smo zgradili devet popolnoma novih stanovanj različnih velikosti. Gradnja stanovanj je bila klasična masivna z izvedbo vseh zaključnih obrtniških in inštalacijskih del ter z ureditvijo okolice. Sestavni del vsakega stanovanja je bodisi atrij bodisi terasa.

 

Dve stanovanjski hiši v Budini na Ptuju

Pričetek: maj 2010
Zaključek: marec 2011
Naročnik: MarkoMark, d.o.o.
Pogodbena vrednost: cca. 300.000 EUR

Opis izvedenih del: Za individualne kupce smo v Budini na Ptuju zgradili dva individualna stanovanjska objekta. Gradnja objektov je klasična masivna z izvedbo vseh zaključnih obrtniških in inštalacijskih del ter z ureditvijo okolice.

 

Poslovno stanovanjski objekt Ljutomer

Pričetek: junij 2010
Zaključek: marec 2012
Naročnik: MarkoMark, d.o.o
Pogodbena vrednost: cca. 900.000 EUR

Opis izvedenih del: Za individualne kupce smo v centru Ljutomera zgradili poslovno stanovanjski objekt z desetimi stanovanji in dvema poslovnima prostoroma. Gradnja objekta je bila klasična masivna z izvedbo vseh zaključnih obrtniških in inštalacijskih del ter z ureditvijo okolice. V kletni etaži objekta je garaža s šestnajstimi parkirnimi mesti.

 

PSO Šentilj

Pričetek: december 2012
Zaključek: avgust 2013
Naročnik: etažni lastniki objekta

Opis izvedenih del: Za etažne lastnike objekta smo v Šentilju izvedli dokončanje gradnje poslovno stanovanjskega objekta z 38 stanovanji in 5 poslovnimi prostori. Gradnja objekta je klasična masivna z izvedbo vseh zaključnih obrtniških in inštalacijskih del ter z ureditvijo okolice, vključno s premostitvenim objektom, dovozno cesto in sanacijo plazu ter vodotoka.

 

PSO Šlandra v Mariboru

Pričetek: januar 2015
Zaključek: september 2015
Naročnik: MarkoMark Nival, d.o.o.
Pogodbena vrednost: cca. 800.000 EUR

Opis izvedenih del: Za individualne kupce smo v bližini centra Maribora zgradili poslovno stanovanjski objekt s šestimi stanovanji in šestimi poslovnimi prostori. Gradnja objekta je obsegala popolno prenovo stare meščanske večstanovanjske vile. Dela na fasadi so potekala pod nadzorom ZVKD.

Nazaj...