Vita Hoče

PSO Šlandra

PSO Ljutomer

Mostovi

Izgradnja povezovalne ceste in nadomestnega mostu čez Savinjo

Pričetek: november 2012
Zaključek: november 2013
Naročnik: Občina Rečica ob Savinji
Vrednost: cca. 1.500.000 EUR

Opis izvedenih del: Za javnega naročnika Občina Rečica ob Savinji smo izvedli gradnjo ceste dolžine 800m in širine 7,35m, prepusta ter mosta razpona nad 50m. Most je globoko temeljen na pilotih, konstrukcija mostu je armiranobetonska prednapeta. V okviru gradnje je bila izvedena še sanacija brežine Savinje z leseno-kamnito zložbo.

 

Sanacija in razširitev mostu čez Temenico v Šentlovrencu

Pričetek: maj 2014
Zaključek: september 2014
Naročnik: Občina Trebnje
Vrednost: cca. 100.000 EUR

Opis izvedenih del: Za javnega naročnika Občina Trebnje smo na lokalni cesti LC 426 122 Medvedjek – Martinja vas – Šentlovrenc izvedli sanacijo in razširitev mostu čez Temenico.

 

Novogradnja mostu preko Bukovnice med Geterovci in Radmožanci

Pričetek: september 2014
Zaključek: november 2014
Naročnik: Občina Lendava
Vrednost: cca. 120.000 EUR

Opis izvedenih del: Za javnega naročnika Občina Lendava smo na lokalni cesti izvedli novogradnjo mostu preko Bukovnice med Genterovci in Radmožanci.

Nazaj...